Steeds meer neemt het thema Smart Mobility een plek in beleidsagenda’s van gemeenten en provincies in Nederland als onderdeel van een bredere kijk naar maatschappelijke uitdagingen. Om deze reden nodigde Connekt vier regio’s, en tevens kersverse leden, uit om hun plannen met het netwerk te delen.

Op 13 februari presenteerden de provincie Limburg, regio Oost Nederland, gemeente Groningen en provincie Flevoland hun plannen aan de 50 aanwezigen. Het resultaat? Een interessant gesprek over de wijze waarop deze overheden invulling geven aan het thema Smart Mobility en de rol van de markt, ideeën vanuit aanwezige leden en goede gesprekken na afloop tijdens de netwerkborrel. In komend jaar zullen de plannen van deze en andere regio’s nog terugkomen op de Connektagenda. Houd onze website dus in de gaten!

Smart Mobility in de regio 1 Smart Mobility in de regio