De provincie Limburg wil graag duurzaam samenwerken met andere partners en staat open voor nieuwe initiatieven. Daarbij staat de gebruiker centraal.

Onze samenleving verandert en de provincie staat voor brede uitdagingen. Hoe houden we onze economie veerkrachtig en zorgen we voor een goed vestigingsklimaat? Hoe gaan we om met de sociaal-maatschappelijke opgaven in onze steden en op het platteland? Wij gaan voor een aantrekkelijke, leefbare en economisch krachtige provincie waar mensen met plezier werken, wonen, recreëren en studeren. Daarom streven we naar een veilige, vlotte, betrouwbare en duurzame mobiliteit.

Internationaal

Als enige provincie in Nederland met twee landsgrenzen zet Limburg in op de internationale ontwikkeling van nieuwe mobiliteit. Mensen wonen, werken en recreëren steeds meer over de landsgrenzen heen, door samen te werken met onze partners aan de andere kant van de grens proberen we de mobiliteit ook over de grenzen heen aan te sluiten.

Samenwerken

We werken in verschillende verbanden samen om de uitdagingen die door de veranderende samenleving ontstaan samen aan te pakken. Een concreet programma waarin we samenwerken met andere overheden, kennisinstellingen en marktpartijen is SmartwayZ.NL. Het heeft als doel de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren.
SmartwayZ.NL gaat niet alleen om ‘meer asfalt’. We onderzoeken ook hoe nieuwe technologieën (‘slimme mobiliteit’) het openbaar vervoer en de fiets kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid. Het programma loopt tot en met 2026.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.