Na ruim 1,5 jaar kon het Connektnetwerk op 7 september eindelijk weer fysiek samenkomen tijdens het netwerkevent reConnekting bij Connekt in Delft.

De leden waren uitgenodigd om te horen over de internationale focus van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de internationale reizen van Connekt dit najaar en om elkaar weer eens echt te zien en spreken. We kijken terug op een succesvol event.

De deelnemers werden welkom geheten door Nico Anten. Hij benadrukte dat het voor het eerst sinds lange tijd is dat we weer zo bij elkaar kunnen zitten. Iets waar we ons erg op verheugd hebben.

Eerste gastspreker was Nanja Piek van de programmadirectie duurzame mobiliteit (DUMO) bij het Ministerie van I&W. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, op de punten die te maken hebben met mobiliteit. Nanja ging in op het Fit for 55-pakket: een pakket met regels vanuit de Europese Commissie om in 2030 een CO2-reductie van 55 procent te hebben ten opzichte van 1990. In de voorgestelde wetgeving zijn twee sporen te onderscheiden, zo vertelde Nanja. Er is EU-wetgeving, die voor alle lidstaten hetzelfde is en er is een nationale opgave. Hierbij krijgt ieder land een eigen percentage van reductie dat behaald moet worden, afhankelijk van de uitstoot en het BBP in dat land. Voor Nederland ligt dit percentage op 48% (dit was 36%). Nanja ging in op een aantal voorstellen voor EU-wetgeving en gaf kort uitleg over hoe het proces verloopt van voorstel van de Europese Commissie tot uiteindelijke EU-wetgeving.

Terugblik netwerkevent reConnekting

De tweede presentatie was van Tjitske IJpma van de directie internationaal van het Ministerie van I&W, waar men zich bezighoudt met de internationale inzet van duurzame mobiliteit, ook buiten de EU. De directie internationaal is op verschillende vlakken actief. Zo richten zij zich op beleidsbeïnvloeding en agendasetting, maar ook op kennisuitwisseling en het stimuleren van innovatie. Er wordt samengewerkt in verschillende internationale organisatie, zoals het World Economic Forum of het International Transport Forum, maar er wordt ook met diverse landen één-op-één samengewerkt.

Na de presentaties van de gastsprekers gaven Nico Anten en Mieke Masselink nog een korte toelichting op de drie reizen die Connekt voor dit najaar gepland heeft. In oktober staat er een reis naar Hamburg gepland tijdens het ITS World Congress. Dit is een netwerkevent, met veel verschillende meningen.

We zien dat onderwerpen waar wij als netwerk mee bezig zijn, steeds meer worden geïntegreerd in andere events. Zo is er in november de Websummit in Lissabon. Een grote technologiebeurs, waarbij mobiliteit slechts een klein onderdeel is. Maar juist de raakvlakken met andere gebieden en sectoren zijn zo interessant.

Ook in november is de Smart City Expo in Barcelona. Hier zijn veel overheden van steden vanuit de hele wereld aanwezig. Connekt heeft hier een groot netwerk opgebouwd. Ook het bestuur van Connekt zal aanwezig zijn tijdens de reis.

Naast een bezoek aan de congressen, organiseert Connekt tijdens de reizen voor haar leden diverse bedrijfsbezoeken. De reizen van Connekt worden altijd goed gewaardeerd, ook vanwege het netwerken.

Terugblik netwerkevent reConnekting 1

Tot slot werden een aantal nieuwe Connektleden in het zonnetje gezet. We hebben twee jaar achter elkaar niet het traditionele Ledendiner kunnen organiseren, waarbij we ook altijd onze nieuwe leden verwelkomen. We zijn blij dat we tijdens reConnekting weer een aantal nieuwe leden officieel konden verwelkomen. Een warm welkom voor Renault Trucks, Louwman Group, UC Group, PostNL en Over Morgen.

“We zijn verheugd aangesloten te zijn bij een partij als Connekt.”

Na het formele gedeelte buiten, was het tijd om buiten in de zon informeel te netwerken bij een hapje en drankje in Duitse, Spaanse en Portugese stijl.

Terugblik netwerkevent reConnekting 4
Terugblik netwerkevent reConnekting 3