Op 16 december 2019 organiseerde Connekt voor haar leden een themamiddag over het Deltaplan 2030.

Nico Anten van Connekt heette de aanwezigen welkom. Op het gebied van mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid leven vele vragen en uitdagingen. Samenwerking is de enige manier om op deze thema’s impact te maken.

Integrale aanpak
Dat laatste werd bevestigd door Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging en tevens vice-voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. De Mobiliteitsalliantie heeft momenteel 26 partners en voert gesprekken met ministeries, bij de EU, maar ook bij tal van organisaties in het land. Van Eijck lichtte het ontstaan van de mobiliteitsalliantie en het Deltaplan 2030 kort toe. Van modaliteiten naar mobiliteit. En die mobiliteit staat daarin niet op zich, maar is nauw verbonden met andere opgaven die zich allemaal begeven in diverse maatschappelijke bewegingen zoals van bezit naar gebruik of van lineair naar circulair.

Mobiliteit vereist vanaf nu een andere aanpak, aldus Van Eijck. Mobiliteit moet flexibeler, schoner en veiliger. Daarbij is ook aandacht nodig voor bijvoorbeeld vervoersarmoede, mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Andere belangrijke thema’s zijn MaaS, hubs en betalen naar gebruik.

Mobiliteitsregio’s en het Deltaplan
Aan de hand van verschillende stellingen gingen de aanwezigen vervolgens met elkaar in gesprek over diverse mobiliteitsthema’s. Daarna werden de kansen en knelpunten gepresenteerd zoals die spelen in de mobiliteitsregio’s MRDH, de noordelijke provincies Groningen-Drenthe-Friesland en de gemeente Amsterdam. De knelpunten werden vervolgens besproken aan de hand van kern ingrediënten uit het Deltaplan 2030.

Terugblik op themamiddag Mobiliteitsalliantie over Deltaplan 2030
Samenwerking
Het Deltaplan is een goede aanzet om de nodige veranderingen vorm en richting te geven. Om verdere stappen te nemen, werd samenwerking als essentiële voorwaarde genoemd. De Mobiliteitsalliantie zoekt daarom de toenadering met tal van partijen. Volgens het bekende Afrikaanse gezegde, ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder’ worden er in 2020 inspiratiesessies georganiseerd rondom diverse thema’s uit het Deltaplan.

Presentatie impactstudie ITS Congres Eindhoven
Op de goed bezochte aansluitende borrel werden de uitkomsten van de studie die is gedaan naar de impact die het ITS Congres in Eindhoven (juni 2019) heeft gehad op de (regionale) economie, gepresenteerd in een infographic. Bekijk de infographic en de studie hier.

 

Terugblik op themamiddag Mobiliteitsalliantie over Deltaplan 2030 1