Na een succesvolle eerste editie, vond op donderdag 24 november 2022 alweer de tweede editie van de Connekt Logistieke Lunch plaats. Dit keer waren we door Renault Trucks uitgenodigd om deze lunch bij hen op locatie te mogen organiseren. Tussen gloednieuwe Volvo’s en onder het genot van een heerlijke lunch, luisterden de aanwezige leden naar verschillende presentaties over techniek, gedrag en beleid, en discussieerden zij over het onderwerp: Gedrag in relatie tot de energietransitie: hoe krijg je de mens mee in deze transitie?

De energietransitie werd tijdens deze middag langs de drie pijlers Techniek, Gedrag en Beleid gevoerd. Met verschillende presentaties werd iedere pijler uitvoerig toegelicht. Zo gaven Richelle Buchner (Renault Trucks Nederland) en Marjolein van der Stok (&Morgen) hun visie over de techniek en het gedrag ten aanzien van de energietransitie. Frank Bouma (Nationale Laadinfrastructuur – NAL) lichtte het (nationale) overheidsbeleid op dit onderwerp toe. Via deze invalshoeken werd het een waardevolle en interactieve sessie, waar vervolgens belangrijke take-aways naar voren zijn gekomen.

We hebben de belangrijkste take-aways hieronder uitgewerkt:

Vanuit de techniek werd duidelijk dat men niet alleen moet focussen op actieradius, dat is wat veel bedrijven en organisaties doen, maar juist op de inzetbaarheid van hun voertuigen. Kijk naar wat de behoefte is. Daarnaast kan het voertuig niet los worden gezien van de laadinfrastructuur. Wanneer je deze transitie als bedrijf wilt doorlopen, dan is het noodzakelijk ook tijdig met de aanleg van laadinfra te starten. Ondernemers ervaren een grote complexiteit rondom het laadvraagstuk, dit leidt tot zgn. laadangst, die de transitie in de weg staat. Eenduidige kennisverschaffing helpt bij de vele vragen rondom laden.

Qua gedrag is het van belang dat we beseffen dat de energietransitie om een systeemverandering vraagt. Gedragsverandering op persoonsniveau wordt behaald door het resultaat van 4 puzzelstukjes: omgeving, beleid, voorzieningen en mens. Het systeem zijn wij zelf. Als wij zelf veranderen, dan verandert ook het systeem.  Hierbij is het wel van belang dat het begrip “duurzaamheid’’ een eenduidige betekenis krijgt, zodat iedereen het over hetzelfde heeft.

Binnen het (nationale) overheidsbeleid constateerden we dat laden maatwerk is. Wetgeving zit vaak nog flink in de weg, maar oplossingen als HBE’s kunnen hierin ruimte bieden. Subsidies voor laadinfra op bedrijven en accupakketten zijn wenselijk.

Tussen de presentaties en na afloop was er de mogelijkheid om na te praten en onderlinge connecties met elkaar te leggen. Dit wordt als zeer waardevol ervaren. Ook bij de volgende editie hopen we wederom op een grote belangstelling. Vanuit Connekt willen wij Renault Trucks bedanken voor de gastvrijheid en alle aanwezigen voor hun deelname. Wilt u een volgende keer ook deelnemen? Laat het ons weten via de contactgegevens onderaan het bericht.