Wat doet de provincie Noord-Brabant op het gebied van MaaS?
We zijn vanuit smart mobility bezig met de ontwikkeling van MaaS maar ook vanuit de vernieuwing van het Openbaar Vervoer. Wij willen door te experimenteren met MaaS en nieuwe mobiliteitsdiensten gevoel krijgen over wat MaaS kan bijdragen aan de vraag naar mobiliteit vanuit reizigers. De kennis die we hierbij opdoen willen we onder andere weer gaan meenemen in toekomstige OV concessies. Daarnaast zijn we bezig met een brede discussie over de toekomst van mobiliteit, waarin MaaS ook een belangrijk onderdeel is (www.brabant.nl/toekomstmobiliteit).

Wat zijn volgens de provincie Noord-Brabant de meest kansrijke ontwikkelingen binnen MaaS?
MaaS is heel breed, van losse mobiliteitsdiensten tot volledige MaaS platforms. Op dit moment is dit allemaal in ontwikkeling en is niet direct te zeggen wat het meest kansrijk is. Maar wat voor ons belangrijk is, is dat MaaS een goed product levert voor de reiziger. Pas door zaken te testen in de praktijk weten we beter wat reizigers van het systeem vinden en wat wel en niet werkt in de praktijk en dus kansrijk is.

Zijn er belemmeringen voor het welslagen van MaaS?
Ik denk dat er geen belemmeringen hoeven te zijn. Wel kan een belemmering zijn dat we teveel MaaS vanuit onze eigen kennis gaan opzetten en geen koppeling maken. Voor ons is het daarom belangrijk om ook de koppeling tussen MaaS, smart mobility en nieuwe OV concessies te maken.

Wat kan Connekt voor de provincie Noord-Brabant met betrekking tot dit thema betekenen?
Connekt kan ons helpen om de kennis die er al is over MaaS te ontsluiten. Ook helpt Connekt door een aantal partijen die hiermee bezig zijn bij elkaar te brengen (ook uit het buitenland). Hierdoor werken we samen aan het verzamelen van kennis rondom MaaS, wat heel belangrijk is.

Hoe ziet de provincie Noord-Brabant de toekomst van MaaS?
We zien MaaS als een belangrijke ontwikkeling binnen mobiliteit. We zien dat mobiliteit in ontwikkeling is en in de toekomst zal gaan veranderen en zijn daarom dit jaar bezig met een brede dialoog met Brabanders en professionals over die toekomst (www.brabant.nl/toekomstmobiliteit).