De provincie Noord-Brabant verbetert de bereikbaarheid van haar economische toplocaties, zorgt voor goede doorstroom op de provinciale wegen en werkt samen met haar partners aan het wegennet in en rond de vijf grote Brabantse steden.

Samen zorgen we dat de mogelijkheden voor verkeer en vervoer aansluiten op de Brabantse wensen.

Verkeersmanagement

De Brabantse steden, de Provincie en Rijkswaterstaat werken samen aan slim gebruik van alle Brabantse wegen, via regelscenario’s en gelijke software-systemen. Daarnaast winnen we verkeersdata in en wisselen data uit om partners en reizigers te informeren.

Gedragsbeïnvloeding

We zoeken manieren om reisgedrag van automobilisten te beïnvloeden; in overleg met onze partners en binnen de Rijksprogramma’s ‘Beter Benutten’ en ‘Connecting Mobility’.

Innovatie

Technologische ontwikkelingen hebben een enorme potentie om de reis vlotter, veiliger en comfortabeler te maken. De kansen onderzoeken we samen met onder andere het bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden, onder andere op de Automotive Campus in Helmond.

Logistieke Agenda Brabant

Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen om de Brabantse logistiek op koppositie te houden. Door gezamenlijke inzet en afstemming trekken zij New Business aan, geven de arbeidsmarkt een impuls, en zorgen voor extra kennis en innovatiekracht.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.