Met het aanbieden van het bid book aan ERTICO tijdens de opening van de Automotive Week 2017 in Helmond is Nederland in de race voor de organisatie van het prestigieuze ITS European Congress over intelligente transportsystemen (ITS) in 2019. Met brede steun van andere steden, regio’s en de Nederlandse ITS-industrie is de Brainportregio de Nederlandse kandidaat voor de ontvangst van ruim 2.000 deelnemers. Gemeente Helmond, gemeente Eindhoven, Brainport Development, provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connekt trekken in deze samenwerking samen op. Onder het motto: fulfilling ITS promises! 

Vlnr: Jacob Bangsgaard (CEO Ertico), Nico Anten (managing director Connekt), Christophe van der Maat (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Elly Blanksma (burgemeester Helmond), Jannie Visscher (wethouder Verkeer en Vervoer Eindhoven) en Florien van der Windt (ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Nederland en ITS
Sinds de jaren ’80 werkt Nederland aan de uitvoering van Intelligente Transport Systemen (ITS) als een integraal onderdeel van onze benadering van mobiliteit. We hebben dringend behoefte aan veel efficiëntere, milieuvriendelijkere en veiligere mobiliteit in ons dichtbevolkte land. Nederland wil dan ook voorop lopen in de ontwikkeling van slimme voertuigen en infrastructuur, waarmee we verbonden en later zelfs autonoom kunnen rijden. Juist de ITS-industrie kan een flinke impuls geven aan deze ambitie, waarmee we onze bereikbaarheid, veiligheid en leefkwaliteit enorm kunnen vergroten

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: “We willen een lappendeken van systemen en regels voorkomen. Zelfrijdende auto’s van verschillende producenten moeten met elkaar kunnen praten. En we willen soepel de grens over kunnen, zonder telkens een update te geven. Daarom moeten we Europees samenwerken. Nederland nam het initiatief tijdens het Europees Voorzitterschap vorig jaar. Nederland heeft een ideale combinatie van een goede infrastructuur, slimme onderzoekers en een innovatief bedrijfsleven. Dat maakt Nederland dé plek voor een ITS European Congress in 2019.”

Nico Anten, managing director van Connekt: “Daar komt bij dat Nederland goed is in publiek-private samenwerking. Alle betrokken ITS-partijen verenigen zich binnen Connekt, netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Daarbij staat verbinding in vertrouwen voorop. Succesvolle publiek-private samenwerking werkt immers pas als er sprake is van een gedeeld belang. Dat is een belangrijke boodschap voor ‘Fulfilling ITS promises’ in 2019.”

Waarom Brainport regio
Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie Noord-Brabant: “Wij willen de toekomst van nieuwe mobiliteit dichterbij brengen. Een doorbraak forceren en meetbare resultaten realiseren. Daarom bieden we in Brabant een testomgeving voor slimme mobiliteit: hier is ruimte om te ontwikkelen, testen en uitrollen op de reguliere weg. En door te doen, te ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Met het programma SmartwayZ.NL werken we in Zuid-Nederland samen aan het realiseren van die ambitie. Onze Brabantse steden zijn graag een voorbeeld voor Europa om te laten zien wat er mogelijk is met innovatieve mobiliteitsoplossingen op de weg en voor gebruikers. In 2019 tijdens het ITS EU Congress kan de bezoeker dit zelf ervaren en leren.”

Driekwart van de Nederlandse automotive sector bevindt zich in de Brainport regio. Deze regio is een proeftuin en levend laboratoruim voor slimme mobiliteitsoplossingen.De Helmondse Automotive Campus is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationale hotspot voor kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van smart & green mobility. “Het ITS European Congress 2019 geeft een flinke impuls aan de vele innovatieve bedrijven en organisaties die zich in en rondom de Automotive Campus met slimme mobiliteitsoplossingen bezighouden. Dat helpt ons om meer bedrijven aan te trekken en daarmee banen te creëren. Dat ERTICO ons als kanshebber ziet, is een bevestiging van de goede naam die de regio heeft opgebouwd”, aldus Jos van Bree wethouder Economie van gemeente Helmond.

Ook Jannie Visscher, wethouder Verkeer & Vervoer van gemeente Eindhoven, ziet grote mogelijkheden: “Eindhoven specialiseert zich in ‘Mobility as a service’. We werken samen met inwoners aan slimme mobiliteitsdiensten. Ook staat de leefkwaliteit hoog in het vaandel. Zo hebben wij de grootse vloot elektrische, uitstootvrije bussen van Europa in het Openbaar Vervoer. Het ITS congres komt hier echt op zijn plek”.

Vervolgstappen
In juni 2017 vindt het ITS European Congress in Straatsburg plaats. Bestuurders en partners maken zich sterk om congresorganisator ERTICO te overtuigen, vanuit de ambitie haar in 2019 te verwelkomen in de Brainport regio. ERTICO zal in september 2017 besluiten welke kandidaat de conferentie in 2019 zal organiseren.