Het 13e ITS European Congress Brainport Eindhoven, dat van 2-6 juni duurde, is een groot succes voor de Nederlandse smart mobility industrie. Het congres trok meer dan 3500 bezoekers uit heel Europa. Twee jaar geleden werd Nederland geselecteerd als het gastland voor dit congres: het grootste event dat helemaal is gewijd aan slimme mobiliteit en de digitalisering van transport. Connekt was als een van de host partners medeverantwoordelijk voor de organisatie. Grote dank aan alle Connektleden die zich hebben ingespannen om het Congres tot een succes te maken!

Opening ITS European Congress

Wat was er te zien
De steden Eindhoven en Helmond waren dit jaar gastheer van het congres. Connekt organiseerde samen met hen en de andere host partners (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Brainport Eindhoven en de provincie Noord-Brabant) het programma in het Evoluon Exhibition Centre, waaronder een Dutch Street en een startupzone. 19 live demonstraties werden gepresenteerd op de Automotive Campus in Helmond, in het Evoluon en op de ITS Corridor tussen het Evoluon en de Automotive Campus: autonoom rijden, gedeelde auto’s, slimme verkeerslichten, in-car services, Adaptive Cruise Control en andere rijhulpsystemen.

Enkele conclusies uit de closing ceremony:

  • Steden zijn de hot spots voor smart mobility in de toekomst, met toepassingen voor een beter milieu, of social inclusion.
  • We bewegen richting een groot netwerk dat alle netwerken en voertuigen verbindt.
  • Data is de nieuwe brandstof; kunstmatige intelligentie de nieuwe ‘motor’.

In Nederland geloven we sterk in de kracht van samenwerking” – Nico Anten

NicITS Congres BrainportITS Congres in Evoluon Eindhoveno Anten, Executive Chairman Connekt:
“Fulfilling ITS Promises – het vervullen van ITS beloften – is onze drive. En we kunnen alleen ITS-beloften nakomen als we in de toekomst durven kijken – en anticiperen op wat we zien. Daarom hebben we een groot deel van het programma besteed aan nieuwe veelbelovende ideeën en krachtige, innovatieve technologieën die leven en mobiliteit leuker, veiliger en schoner maken. In Nederland geloven we sterk in de kracht van samenwerking binnen publiek-private partners.”

Startups in smart mobilityStartups in slimme mobiliteitStart-Up Area & Winners
In 6 sessies verspreid over 2 dagen presenteerden bijna 40 start-ups hun ideeën aan bedrijven en experts met de ervaring die nodig was om ze op te schalen en ze naar het volgende niveau te brengen. Onder hen de winnaars van de EU- Start-Up prijs. Het initiatief werd gesponsord door Deloitte. Tijdens de slotceremonie van het Congres werden de winnaars bekend gemaakt: Karhoo, een digitale marktplaats gewijd aan stedelijke mobiliteit die wereldwijd wagenparken en klanten met elkaar verbindt en Iomob, een open mobiliteitsplatform voor de wereld, heeft de publieksprijs gewonnen. En een professionele jury koos Mellowcabs als de meest veelbelovende start-up van de week. Een aantal van de Connekt affiliates waren actief op de start-up area en in het congres programma, zoals Avy, Mobility Sensing, VMC en Tracefy.

De komende jaren blijven we investeren in innovaties en smart mobility, voor een nog veiliger en duurzamer verkeer.

Christophe van der Maat

Mobifestival Autocampus EindhovenDemonstraties autonome voertuigen AutocampusMobifestival
Op zondag 2 juni organiseerden de hosts, voorafgaand aan het congres, een Mobifestival voor het grote publiek: de eindgebruikers van toekomstige mobiliteit.  Bekijk de video van het Mobifestival hier.

Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant (portefeuille Mobiliteit en Samenwerking):
“Tijdens het Mobifestival konden bezoekers ervaren wat er allemaal op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit gebeurt en welke innovaties al beschikbaar zijn. De komende jaren blijven we investeren in innovaties en smart mobility, voor een nog veiliger en duurzamer verkeer. Brabant wil voorloper blijven op dit gebied. We onderscheiden ons internationaal door nieuwe technieken vooral in de praktijk te brengen. Zo leren we continu, en die kennis kunnen we weer verwerken in innovaties en toepassingen.”

Hulpdiensten en intelligente verkeerssystemenKick-off pilot Priority Facilitation for Emergency Services
De officiële openingsceremonie werd voorafgegaan door de feestelijke start van de pilot ‘prioriteitsfacilitering voor hulpdiensten’ met hoofdsponsor Dynniq, de burgemeester van Helmond, de provincie Noord-Brabant, KPN en de brandweer van Helmond.

Dynniq – tevens hoofdsponsor van het ITS Congres – gaf, samen met samenwerkingspartner KPN en opdrachtgevers provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond, het startsein voor een pilot die het aantal verkeersongelukken met voorrangsvoertuigen drastisch verlaagt. Hiermee wordt prioriteit gefaciliteerd voor nood- en hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie en logistiek dienstverleners) op kruispunten binnen de gemeente Helmond. Hierdoor komen zij sneller en veiliger op hun plaats van bestemming. Deze pilot is onderdeel van een landelijke uitrol van prioriteitsfacilitering in het kader van het samenwerkingsverband Talking Traffic. Met de door Dynniq ontwikkelde technologie ‘GreenFlow for BlueLights’, communiceren nood- en hulpvoertuigen die blauw zwaailicht voeren met de verkeerslichten op de route. Deze worden herkend als voorrangsvoertuig en krijgen vervolgens op verzoek prioriteit, zodat ze ongehinderd een kruispunt kunnen passeren.

Cees de Wijs, CEO van Dynniq:
“Dankzij de infrastructuur voor data- uitwisseling van Talking Traffic en de Data Services Hub van KPN kunnen we innovatieve technologie implementeren die de samenleving veiliger en duurzamer maakt. We zijn er trots op dat we deze levensreddende pilot samen met onze partners mogelijk maken.”

ITS Mayor Summit

Mayor Summit
Op woensdag 5 juni kwamen burgemeesters en industrieleiders uit heel Europa bijeen in Kasteel Helmond voor een topoverleg in het kader van het ITS European Congress. Zij spraken over de voordelen van het implementeren van slimme mobiliteitsoplossingen. Vier onderwerpen passeerden de revue:

  • Steden leefbaarder maken door congestie te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren
  • Hoe de inzet van nieuwe technologieën en nieuwe mobiliteitsdiensten in steden kan worden gefinancierd
  • Beheer van stedelijk ruimtegebruik voor openbaar vervoer, actieve vervoerswijzen en privé-voertuigen en nieuwe mobiliteitsdiensten
  • Implementatie van geautomatiseerd transport in steden voor zowel mensen als goederen.

ITS European Congress Diner ITS Congres avond dinerITS Dinner Time
De laatste avond: ITS Dinner Time! Onder leiding van de Party Train gingen de congresdeelnemers en masse de dansvloer op, na een heerlijk diner.  

Implementation Visits
Het congres richtte zich niet alleen op de Brainportregio; er waren excursies onder leiding van experts naar verschillende bestemmingen in het land, zoals de testfaciliteiten voor Connected en Automated Driving in Delft en Rotterdam en de fietsinnovaties in Tilburg.

DutchStreet Smart mobilty Dutch RealityConnekt on the ITS European CongressSmart Mobility, Dutch Reality
Tijdens het Congres heeft Nederland op verschillende manieren laten zien hoe publieke en private partijen samenwerken op nationaal niveau om invulling te geven aan het gezamenlijke Nederlandse label van ‘Smart Mobility – Dutch Reality.’ Nederland onderscheidt zich internationaal door nieuwe technieken vooral in de praktijk te brengen om zo grootschalige effecten te kunnen realiseren. Een groot aantal Nederlandse partijen was dan ook tijdens deze congresweek te vinden in de Dutch Street, een uitgebreide beursvloer op de 3e ring van het Evoluon, gecoördineerd door Connekt. Hier waren uiteenlopende voorbeelden van de Dutch Reality te vinden.