Een nieuw gastcollege in de collegereeks van Connekt.

Datum 25 oktober 2022
Tijd 13:00 uur
Locatie Connekt, Delt
Voor wie Connektleden

Op dinsdag 25 oktober organiseren we weer een Connekt College. Gastdocent is dit keer Femke Rasenburg. Femke is expert op gebied van innovatieve aanbestedingen. Tijdens dit gastcollege vertelt ze ons over de trends en ontwikkelingen op dit gebied. Het college is van 13.00-15.00 uur.

Met de Connekt collegereeks willen we diverse onderwerpen voor het voetlicht brengen die raakvlakken hebben met mobiliteit, logistiek of andere zaken die voor het Connektnetwerk van belang zijn. Met behulp van de colleges bouwen we als netwerk kennis op over deze thema’s of bekijken we ze vanuit een ander perspectief.