Op dinsdag 13 september is het tijd voor het tweede Connekt College.

Datum 13 september 2022
Tijd 13:00 uur
Locatie Connekt, Delft

De laatste decennia spreken we steeds meer over “netwerken”: zowel in de zin van een beschrijving van hoe de maatschappij in elkaar zit, als in de zin van een werkwoord: actief bezig zijn met contacten leggen en onderhouden.

Een hoog ontwikkelde democratische maatschappij bestaat in de praktijk uit een heleboel overlappende, dynamisch netwerken van individuen, bedrijven, instellingen en overheden. De formele en informele contacten in zo’n netwerk zijn heel belangrijk voor het goed functioneren, of om een vernieuwing te introduceren. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Gaat dat puur op gevoel of is er ook wetenschappelijke kennis over de werking van netwerken van mensen en organisaties.

Connekt is een netwerkorganisatie pur sang. We zijn dan ook heel bedreven met elkaar en medewerkers worden geselecteerd op “netwerkvaardigheden”. Maar wat is dat dan precies? En hoe maken we van Connekt een nog effectiever netwerk?

Gastspreker Arjan Markus

Voor collega’s en leden organiseren we op 13 september in de “Connekt-College reeks” een sessie over netwerken. Hiervoor hebben we Arjan Markus bereid gevonden om een college over dit onderwerp te verzorgen. Dr. Arjan Markus is universitair docent en werkt bij de onderzoeksgroep Innovation, Technology Entrepreneurship, and Marketing aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is gepromoveerd op het gebied van innovatie en ondernemerschap aan de Copenhagen Business School in Denemarken en heeft daarnaast als Postdoc gewerkt aan de Wharton School, University of Pennsylvania, in de Verenigde Staten. Arjan heeft voor zijn huidige aanstelling vijf jaar gewerkt als universitair docent aan de Universiteit van Tilburg, afdeling Organisatiewetenschappen.

Zijn onderzoek richt zich op samenwerking binnen én tussen organisaties, en hoe die samenwerking het innovatief vermogen van mensen en organisaties beïnvloedt. In zijn werk past hij sociale netwerk theorie toe en onderstreept de rol van kennisuitwisseling binnen en tussen organisaties. Zijn onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften zoals de Strategic Management Journal en IEEE Transactions on Engineering Management. Vorig jaar heeft Arjan een Europese H2020 beurs verkregen om nieuwe ecosysteem en business modellen te ontwikkelen voor de pluimvee sector. Hij spreekt vaak op internationale wetenschappelijke congressen.

Naast zijn onderzoek verzorgt Arjan onderwijs voor bachelor, master, en PDEng studenten op het gebied van innovatiemanagement, strategie, en intellectueel eigendom.

Het college is van 13.00 uur tot 15.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid om na te praten.