Gelderland is een knooppunt voor twee grote TEN-T corridors van de Noordzeehavens naar het Euroepse achterland.

Gelderland knooppunt van Europese corridors
Om te voorkomen dat de corridors en het knooppunt dichtslibben, kiest Gelderland voor een duurzame en innovatieve benadering van de mobiliteit. Het verkeer- en vervoerssysteem ondersteunt daarbij een sterke economie en de welvaart, terwijl het de sociale integratie stimuleert.

Kansen benutten
Gelderland richt zich voor mobiliteit op de provinciale kerntaken regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer. Mobiliteit is essentieel voor de ambities die we verder hebben voor de stedelijke netwerken, het benutten van onze (inter)nationale corridors voor personen- en goederenvervoer en het versterken van de ontsluiting van de meer landelijke gebieden en kleinere steden in de provincie.

Innovatief aan de slag
De provincie Gelderland is continu bezig met het vernieuwen van beleid en uitvoering. Voorbeelden daarvan zijn innovaties op het gebied van openbaar vervoer en haltevoorzieningen, logistiek en goederenvervoer, de WEpod (zelfrijdend voertuig), beter benutten, dynamisch verkeersmanagement, Intelligente Transportsystemen, fietsmaatregelen en het vergroten van het gebruik van ICT in het dagelijkse beheer en onderhoud van ons netwerk van 1200 km provinciale wegen.

GldWEpod

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.