Op 2 maart organiseerde Connekt in samenwerking met CROW een webinar over micromobiliteit. Centraal stond het thema data. Dit webinar was een eerste in een serie van verdiepende webinars over micromobiliteit. Na succesvolle dialoog met de introductie van het position paper en webinar in november vorig jaar, was er behoefte aan verdieping op aantal thema’s.

Pieter Litjens (directeur CROW) en Arthur Linssen (directeur Connekt) openden dit eerste webinar en heetten iedereen van harte welkom. Arthur gaf aan dat Connekt probeert te verbinden op smart mobility. Connekt heeft al veel ervaring met het delen van data binnen de logistiek, daarom is dit webinar extra interessant. Binnen het nieuwe Smart Mobility Plan is data governance opgenomen als één van de drie speerpunten waar Connekt zich de komende jaren op gaat richten.

Volgens Pieter gaat het om een zoektocht naar de balans tussen ruimte geven aan innovatie en een goede en verstandige manier van gebruik van de openbare ruimte. Daarbij wil je negatieve effecten voorkomen, zoals overlast en het wegtrekken van reizigers uit het OV. Vraag is niet of delen van data vrijwillig moet zijn of verplicht. Voor samenwerking werkt vrijwilligheid het beste, zowel voor markt als overheid. We streven naar een win-winsituatie. Samenwerking is nooit vrijblijvend. Als dat het uitgangspunt is, kunnen heel veel dilemma’s worden opgelost.

Eric de Kievit gaf als sessievoorzitter een toelichting over de aanleiding en het doel van het webinar. Het doel van dit webinar is vooral om ervaringen en kennis te delen en met elkaar op zoek te gaan naar die win-winsituaties.

Europees perspectief
Eerste spreker was Karen Vancluysen van Polis (Europees netwerk van steden en regio’s). Zij presenteerde het Europese perspectief. Zij deed dit aan de hand van net verschenen onderzoeksrapport van Polis naar data-delen en deelmobiliteit. Belangrijke conclusie is dat er grote verschillen zijn in kennis en ervaring met data delen. Ontwikkelen van kennis en ervaring kan worden gestimuleerd door vooral de samenwerking te zoeken bij duidelijkheid in beleid en procedures, hoe om te gaan met privacy, ontwikkeling van data-standaards en used-cases. Bekijk hier de presentatie van Karen.

Metropool Regio Amsterdam
Vervolgens schetsten Chrétienne Hoek en Jasper Soetendal de rol van Metropool Regio Amsterdam bij ondersteuning van overheden vanuit Platform Smart Mobility bij dilemma’s met data. Twee belangrijke dilemma’s:
1) de wens van standaardisatie versus innovatie. Het eerste kost tijd/geld, het tweede houdt risico in van snel starten met als gevolg dat veel dubbel werk wordt verricht.
2) data gedreven werken impliceert een balans zoeken in informatiebehoefte. Geen overkill waardoor ‘dead by dashboard’ ontstaat, maar ook niet zoveel (privacy)beperkingen dat er geen sturing op beleid kan plaatsvinden.
Bekijk hier de presentatie van Jasper en Chretienne.

Dataplatform voor deelfietsen
Vanuit de theorie over dilemma’s met data maakten we de stap naar de praktijk. Otto van Boggelen van CROW presenteerde de ervaringen met het data platform voor deelfietsen. Op basis van een aantal voorbeelden van heat-maps van het gebruik van deelfietsen laat Otto zien dat op basis van dit dashboard sturing van informatie beschikbaar is. Dat voor zo’n dashboard ‘onder de motorkap’ het nodige moet worden afgestemd is evident. Vragers en aanbieders zijn hier over algemeen toe bereid. Concurrentiegevoeligheid van informatie speelt wel rol. Een trusted third party kan als intermediair een deel van angst wegnemen. Bekijk hier de presentatie van Otto.

Dataplatform voor deelscooters
Rinse Gorter van de gemeente Den Haag nam ons daarna mee naar Scheveningen waar data-platform voor deelscooters in gebruik is het gebruik van deelscooters te monitoren en beleid bij te sturen.Rinse laat zien dat er een één-op-één-relatie is tussen het gebruik van deelscooters en het verloop van de maximum temperatuur. Op piekdagen leidt dit tot overlast van geparkeerde deelscooters. Op basis van het dashboard is een gezamenlijke aanpak overeengekomen om overlast te voorkomen. De aanleg van parkeervakken, -zones moet de overlast gaan beperken. Bekijk hier de presentatie van Rinse.

Perspectief van een aanbieder
Tenslotte gaf Daan Wijnants het perspectief van Felyx, een aanbieder van deelmobiliteit. Het delen van data kan op verschillende niveaus: ruwe data, realtime data en rapporten over bijvoorbeeld modal shift. Ook voor Felyx is de controleerbaarheid van overeengekomen afspraken van belang. Bijvoorbeeld transparantie over het aantal voertuigen. In Nederland is er wat dat betreft weinig wantrouwen. Interessante gedachte is om op het gebied van die rapportages enige standaardisatie aan te brengen. Felyx heeft een eigen dashboard, maar werkt graag mee aan standaardisatie van formats voor data delen. Daan waarschuwt wel voor een ‘vendor lock in’, het verschijnsel dat een overheid zo afhankelijk wordt van een leverancier dat afscheid nemen of overstappen niet mogelijk is zonder grote (financiële) gevolgen.

De laatste 10 minuten van het webinar was er ruimte voor de behandeling van een aantal vragen die gesteld waren via de chat.

Bekijk hier het gehele webinar terug:

Micromobiliteit en data - verslag webinar